Алфалинк Партньори

TOSHIBA

toshiba-logo

TOSHIBA е японска компания с история от 126 години.

Тя е допринесла много за развитието на технологиите на световно ниво. Днес се нарежда на 7 място сред най-големите производители на електрическо и електронно оборудване. Има над 188,000 служители по света и се радва на годишни продажби от 47 милр. USD.

Компанията е производител на информационно и комуникационно оборудване и системи ( РС и други компютърни системи, телекомуникационно оборудване), електронни компоненти, индустриална техника, медицинска апаратура, електрически продукти, индустриално оборудване и продукти за широко потребление. В Европа TOSHIBA е представена от повече от 30 години и оперира чрез свои представителства. Компанията влага около 6% от оборота си за изследване и развитие и участва като спонсор в много спортни и хуманитарни събития.

Посетете сайта на Toshiba.

Printronix

Printronix-logo

Компанията Printronix е създадена през 1974г. е позната като световен лидер в производството на линейни матрични принтери.

Мисията на компанията е ориентирана не само в производството на висококачествени и надеждни принтери, но и в създаването на управленски решения за печат, които да задоволят многостранните нужди на клиента. Инжeнерните възможности на компанията са приложени и при производството на специализирани лазерни принтери в новото поколение термални принтери. Водещото при създаването на термалните принтери отново е, точността, качеството и надеждността.

Целта на компанията Printronix е да осигури на клиента решения за печат, които да имат положително влияние върху бизнеса му. Същността на Printronix са признатите за най-надеждни линейни матрични принтери, лазерни принтери за печат върху непрекъснати медии и термални принтери. През годините компанията внимателно следи за създаването на бързи, гъвкави и с възможно най-високо качество принтери. Printronix може да се похвали с придвижването напред на технологиите за специализиран печат повече от всяка друга компания.

Посетете сайта на Printronix.

Fujitsu

Fujitsu-Logo

Fujitsu е основана през 1935 година и предлага изчислителни и телекомуникационни устройства.

От 1998 година президент на компанията е Naoyuki Akikusa. Служителите на Fujitsu наброяват 187,000 по целия свят и 42,000 само в централния офис в Токио. Годишния приход на компанията възлиза на 5.48 трилиона йени. Fujitsu предлага продукти от рода на полупроводниковата техника, високоскоростни оптични мрежи, високо производителни сървъри компютърна техника, периферни устройства и други интеграционни системи. От гледна точка на подръжка и сервиз, Fujitsu заема трето място на IT пазар в света, а на първо в Япония.

Филиалът на Fujitsu, Fujitsu Deutschland GmbH (FDG) се намира в Мюнхен и създаден през 1982 година. Компанията доставя твърди дискове, магнето-оптични устройства, матрични принтери и документни скенери в Германия, Австрия, Швейцария и държавите от Източна Европа.

Посетете сайта на Fujitsu.

Canon

canon-logo

В Европа Canon е компания на стойност US$6.0 млрд., с 12 000 работници заети в научно- изследователската дейност, производство, маркетинг, продажби, сервизна дейност и дори в сектора на рециклирането.

Главното управление се намира в Амстердам и от там се ръководят продажбите и маркетинга за Европа, Африка и Средния Изток. Във всяка страна е назначен дистрибутор, отговарящ за снабдяването и поддръжката на продуктите. В Западна Европа това често е офис на Canon, докато в страните с развиващи се икономики присъстват независими дистрибутори. През 1988г., една година след 50-тата годишнина на компанията, бе провъзгласено започването на нова фаза в развитието на фирмата и се възприе ‘kyosei’ като корпоративна философия. Тогава започна първият 5 годишен глобален корпоративен план, който представи приложението и изпълнението на плана, а план II (1993г) доразви постигнатото през предния период.

Работейки според тази философия, Canon се стреми да постигне хармония и съвместимост между човека и заобикалящата го среда. Така крайната цел е общество, където усъвършенстваните комуникации и благоденствието са достъпни за всеки. Това ще изисква допълнителни усилия и инвестиции за кратък период, но именно по този начин Canon ще създаде по- добро бъдеще за всеки, където компаниите ще предлагат богатство и печелби на обществото чрез техническо нововъведение. Именно тази основна философия спечелва предимството на Canon пред други компании. Преди 60 години Canon започва с шепа работници и силно желание за работа. Много скоро се превръща в световно признат производител на камери, а в днешни дни е глобална мултимедийна корпорация. Целият този успех се дължи на непреставащите усилия за усъвършенстване на опита и технологията през цялото развитие на компанията и поставянето на преден план облагодетелстването на хората. Компанията се стреми да наложи международен стандарт в модерните технологии и сервиз, докато самата тя е критерий в индустрията, който другите фирми се стремят да достигнат.

Посетете сайта на Canon.